Studijní plán – FMT / B3923 / 3911R034 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R034 – Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0402/01 CH-I. Chemie I. 1 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 712-1130/01 Aa/I-FMT Jazyk anglický a/I pro FMT (MTA) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0665/01 M I Matematika I 1 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 632-0418/01 TTD Tvorba technické dokumentace 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 636-0416/04 ZPKM Základy progresivních konstrukčních materiálů 1 ZaZk 3+1 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 121-0348/01 DNH FMMI Dějiny národního hospodářství pro FMMI 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0203/12 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/25 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/25 Polit Politologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/24 PSYCH-1 Psychologie I. 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/25 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0204/14 SNH Světová a národní historie I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/20 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0691/01 MnP1 Matematika na počítači I 1 Za 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 636-0701/05 NoM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 516-0613/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0616/01 FAP Fyzika 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-1131/01 Aa/II-FMT Jazyk anglický a/II pro FMT (MTA) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0666/01 M II Matematika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 337-0402/01 STATM Statika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0417/01 TM auto Technické materiály 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 619-0407/01 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1132/01 Aa/III-FMT Jazyk anglický a/III pro FMT (MTA) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0317/01 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 618-1415/01 SAD Slévárenství automobilových dílů 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 632-0421/02 SAL Svařování a lepení 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 635-0416/01 TM Termomechanika 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1133/01 Aa/IV-FMT Jazyk anglický a/IV pro FMT (MTA) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 632-0409/05 OP Oborová praxe 2 Za 0+14 d 2 čeština
Výběr v OSP 637-0417/03 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 632-0426/02 SAK Spoje automobilových konstrukcí 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 632-0424/01 TVM Technické výpočty a měření 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 632-0422/03 ZSSV Základy stavby silničních vozidel 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0404/01 EkoDTP Ekologické důsledky tepelných procesů 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 639-0420/01 ZStM Základní statistické metody 2 ZaZk 2+1 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 632-0416/02 AD Automobilový design 3 Za 0+14 d 4 čeština
Výběr v OSP 636-0422/01 KompM Kompozitní materiály 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 632-0407/03 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 618-1411/01 SAD Slévárenství automobilových dílů 3 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 633-0413/01 SMAP Specifické materiály v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0414/01 TAD Tváření automobilových dílů 3 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 638-0418/01 ZAR Základy automatizace a robotizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 632-0412/01 BakSem Bakalářský seminář 3 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 635-0415/01 SRRA Schvalovací řízení pro provoz automobilu 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 632-0423/03 SMAP Spalovací motory a alternativní pohony 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 632-0415/02 TMA Technologie montáže automobilu 3 ZaZk 3+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0417/01 EMAP Ekonomika a management v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0416/01 LAP Logistika v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština