Studijní plán – FMT / B2109 / 2109R031 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109R031 – Umělecké slévárenství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1451/01 DVU 1 Dějiny výtvarného umění 1 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 618-1461/01 KomPC Komunikace s počítačem 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 636-0701/03 NoM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 616-0413/04 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 617-0401/01 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0660/01 ZM Základy matematiky 1 ZaZk 2+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1138/01 Ac/I-FMMI Jazyk anglický c/I pro FMMI 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1338/01 Nc/I-FMMI Jazyk německý c/I pro FMMI 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0505/01 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1452/01 DVU 2 Dějiny výtvarného umění 2 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0615/01 FYZ Fyzika 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 618-1455/01 KR 1 Kresba 1 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 618-1458/01 MOD 1 Modelování 1 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0733/02 PočGr Počítačová grafika 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 618-1470/01 TTUS Teorie a technologie slévárenství 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0671/01 ZM Zobrazovací metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1139/01 Ac/II-FMMI Jazyk anglický c/II pro FMMI 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1339/01 Nc/II-FMMI Jazyk německý c/II pro FMMI 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0506/01 Rb/II Jazyk ruský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1453/01 DVU 3 Dějiny výtvarného umění 3 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 618-1463/01 FM Formovací materiály 2 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 618-1456/01 KR 2 Kresba 2 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 618-1459/01 MOD 2 Modelování 2 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 345-0333/01 PÚaR Povrchová úprava a restaurátorství I. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0734/01 RSOK Ruční a strojní obrábění kovů 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 619-0404/01 TZTCH Teoretické základy technologických procesů 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1140/01 Ac/IIIFMMI Jazyk anglický c/III pro FMMI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1340/01 Nc/IIIFMMI Jazyk německý c/III pro FMMI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0507/01 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/04 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1454/01 DVU 4 Dějiny výtvarného umění 4 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 635-0413/01 KM Keramika 2 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 618-1457/01 KR 3 Kresba 3 2 Zk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 618-1462/01 MSO Metalurgie slitin na odlitky 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-1460/01 MOD 3 Modelování 3 2 Zk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 345-0334/01 PÚaR Povrchová úprava a restaurátorství II. 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 618-1464/01 PFLT 1 Praktikum z formovací a licí techniky 1 2 Za 0+6 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1141/01 Ac/IVFMMI Jazyk anglický c/IV pro FMMI 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1341/01 Nc/IVFMMI Jazyk německý c/IV pro FMMI 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0508/01 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 639-0420/01 ZStM Základní statistické metody 2 ZaZk 2+1 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1466/01 DHS Dějiny hutnictví a slévárenství 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 618-1468/01 PFLT 2 Praktikum z formovací a licí techniky 2 3 KlZap 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 618-1465/01 PTS Praktikum z tavení slitin 3 Za 0+3 5 čeština
Výběr v OSP 618-1469/01 SZS Stroje a zařízení sléváren 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-1408/01 BakSem Bakalářský seminář 3 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 618-1467/01 ZP Závěrečné praktikum 3 Za 0+25 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština