Studijní plán – FMT / N3909 / 2807T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2807T004 – Chemické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0535/01 HyDyS Hydrodynamika a hydrodynamické stroje 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0801/01 PJ I Přenosové jevy I. 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 619-0802/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0045/03 BvCHP Bezpečnost v chemickém průmyslu 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 617-0804/01 VKOCH Vybrané kapitoly z organické chemie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0826/01 ZkMat Zkoušení materiálu 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0811/01 LPI Laboratoř procesního inženýrství 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 619-0804/01 MP Modelování procesů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0802/01 PI Procesní inženýrství 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0803/01 VKHK Vybrané kapitoly z heterogenní kinetiky 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0812/01 AP Analýza paliv 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 361-0560/02 EnStZ Energetické stroje a zařízení 1 ZaZk 4+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0805/01 EVP Energetické využití paliv 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0803/01 PJ-II. Přenosové jevy II. 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0827/01 CHaMD Chemické a materiálové databáze 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 617-0801/01 TCH Technical chemistry 1 Za 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0807/01 DP Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 617-0807/01 RI Reaktorové inženýrství 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 619-0806/01 VS Vícefázové systémy 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0818/01 KRJ Metody řízení a kontroly jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 619-0810/01 MCHTP Modelování chemicko - technologických problémů v prostředí Aspen Plus® 2 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 617-0808/01 NVU Nepalivové využití uhlí 2 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 340-0558/01 PCHEZ Projektování chemických a energetických závodů 2 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0010/01 SUM Struktura uhlíkatých materiálů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 638-0815/01 SI Systémové inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0809/01 TP Technologie paliv 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0812/01 DS Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 617-0806/01 EECHP Ekologie energetických a chemických procesů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0808/01 PPS Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+4 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština