Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T041 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T041 – Management jakosti
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0803/02 EM Ekonometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-0814/01 EaTT Energetika a tepelná technika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-8601/01 INS Informační systémy 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 639-0807/01 CAQM II. Počítačová podpora managementu jakosti II. 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0802/01 QMSII Systémy managementu jakosti II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0870/01 AT Anorganická technologie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0421/03 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0809/01 DS Diplomové praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 639-0808/01 ESM Management prostředí a bezpečnosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0806/01 DOE Plánování experimentů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 639-0804/02 QP II Plánování jakosti II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0805/03 SSM Speciální statistické metody 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0820/01 NžK Neželezné kovy 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-0871/01 OT Organická technologie 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 639-0822/01 ISMS Systémy managementu informační bezpečnosti 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0813/01 DPR Diplomové praktikum 2 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 639-0812/02 PM Management procesů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0407/01 OPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0317/11 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 634-0802/01 SM Strategický management 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-0815/01 SI Systémové inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0821/01 MZ Řízení znalostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-1806/01 S Slévárenství 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 633-0806/01 TVMM Tváření materiálu 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0825/01 DTS Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 639-0816/01 PPS Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+2 9 čeština
Výběr v OSP 639-0814/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-0815/01 TNZ Technická normalizace a zkušebnictví 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština