Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T030 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T030 – Technické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 339-0001/02 FS Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0802/01 FP Fázové přeměny 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 636-0801/01 FM Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0830/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0803/01 DPM Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0812/02 DPr1 Diplomové praktikum 1 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-0805/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 636-0804/02 MNTA Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 637-0802/02 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0807/01 SZM Speciální zkušební metody 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-0806/01 VKTZ Vybrané kapitoly z tepelného zpracování 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0819/01 DPr2 Diplomové praktikum 2 Za 0+4 t 4 čeština
Výběr v OSP 636-0815/01 NavMat Návrh materiálu 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0820/01 SM Speciální materiály 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-0816/01 SMaO Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0814/01 SFA Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-0813/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0831/01 DSem Diplomový Seminář 2 Za 0 h/s+6 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0823/01 PP Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 636-0821/01 ÚEČ Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština