Studijní plán – EKF / B6208 / 6208R020 / 02 / B / C / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208R020 – Ekonomika podniku
Typ studiabakalářskéSpecializace02 – Ekonomika podniku
Forma studiaceloživotníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0801/04 DE Deskriptivní ekonomie ČR 1 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0801/01 INF A Informatika A 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0289/02 A1/I-E-C Jazyk anglický 1/I pro EkF (CŽV) 1 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0489/02 N1/I-E-C Jazyk německý 1/I pro EkF (CŽV) 1 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 151-0801/03 MA Cžv Matematika A 1 Za 1+0 5 čeština
Výběr v OSP 152-0801/01 PE-A Podniková ekonomika A 1 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 119-0801/03 PR - kC Právo 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0801/04 Mikro A Mikroekonomie A 1 Zk 18 h/s+0 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0801/04 Mikro A Mikroekonomie A 1 Zk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 155-0802/02 INFB Informatika B 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0290/02 A1/II-E-C Jazyk anglický 1/II pro EkF (CŽV) 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0490/02 N1/II-E-C Jazyk německý 1/II pro EkF (CŽV) 1 ZaZk 0 h/s+14 2 čeština
Výběr v OSP 114-0802/04 Makro A Makroekonomie A 1 Zk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 115-0886/01 MANAG Management 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 116-0800/02 MG Marketing 1 ZaZk 1+0 5 čeština
Výběr v OSP 151-0802/02 MB Cžv Matematika B 1 ZaZk 1+0 5 čeština
Výběr v OSP 151-0815/02 Stat A Statistika A 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0806/01 EVS Ekonomika veřejného sektoru 2 ZaZk 1+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0800/01 FINc Finance 2 ZaZk 1+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0287/02 A2/I-E-C Jazyk anglický 2/I pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0487/02 N2/I-E-C Jazyk německý 2/I pro EkF (CŽV) 2 Za 0 t+12 t 2 čeština
Výběr v OSP 712-0687/02 R2/I-E-C Jazyk ruský 2/I pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0887/02 Š2/I-E-C Jazyk španělský 2/I pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 152-0808/01 METEKRO Metody ekonomických rozborů 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 119-0803/03 OP Obchodní právo 2 Zk 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 157-0801/01 OVA Operační výzkum A 2 ZaZk 1+0 5 čeština
Výběr v OSP 152-0834/01 OP Organizace podniku 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 117-0800/01 U Účetnictví 2 ZaZk 16+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0808/02 FŘRc Finanční řízení a rozhodování 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0288/02 A2/II-E-C Jazyk anglický 2/II pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0488/02 N2/II-E-C Jazyk německý 2/II pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0688/02 R2/II-E-C Jazyk ruský 2/II pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0888/02 Š2/II-E-C Jazyk španělský 2/II pro EkF (CŽV) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 152-0806/02 LOG A Logistika A 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 116-0804/03 OC Obchodní činnosti 2 Zk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0802/01 PE-B Podniková ekonomika B 2 ZaZk 14+0 5 čeština
Výběr v OSP 152-0812/01 PzEKOaP Praktikum z ekonomiky a managementu podniku 2 Za 0 h/s+14 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 115-0887/01 RLZA Řízení lidských zdrojů A 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 115-0840/02 SOO Systémy odměňování v organizacích 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština