Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0405/02 ACh2 Analytická chemie II 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/03 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0118/01 SZU2 Strojní zařízení úpraven II 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0419/01 TA Technologická analýza 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0423/03 HOSO Hospodaření s odpady 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0465/01 TK Technologie keramiky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0463/01 TÚNS Technologie úpravy nekovových surovin 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/03 TV I Technologie vody I 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0208/12 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0477/01 TSM Technologie stavebních materiálů 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0441/01 TÚR Technologie úpravy rud 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/01 TÚU Technologie úpravy uhlí 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/02 TV II Technologie vody II 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0059/03 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 1 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/02 ZKH Základy kovohutnictví 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0434/02 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0437/02 ROK Recyklace odpadů kovových a kovonosných 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0438/02 RON Recyklace odpadu nekovových 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0784/01 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/04 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0076/07 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 542-0490/04 DS Diplomový seminář 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština