Studijní plán – FS / B3712 / 3708R036 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB3712 – Technologie letecké dopravy
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708R036 – Technologie letecké dopravy
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0315/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0366/03 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-3312/01 PDaL Průmyslová doprava a logistika 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0487/01 TVL Technologie výroby letadel 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-3319/01 UPLO Úvod do provozování leteckých organizací 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 714-0365/05 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0316/02 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0105/06 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0367/03 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0429/02 PaPL1 Plánování a provedení letu 1 1 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0432/03 PP1 Provozní postupy 1 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0474/04 PVL 1 Přístrojové vybavení letadel 1 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0422/02 VZL1 Všeobecné znalosti letadel 1 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0470/02 ZELT 1 Základy elektrotechniky v letectví 1 1 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/06 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0335/03 KMOŘ I Kvantitativní metody organizace a řízení I 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 342-0427/02 LZ1 Letecký zákon 1 2 KlZap 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0425/01 MT1 Meteorologie 1 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0425/02 Nav1 Navigace 1 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0430/01 PPL4 Plánování a provádění letu 2 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0433/02 PP2 Provozní postupy 2 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 342-0423/02 VZL2 Všeobecné znalosti letadel 2 2 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0471/01 ZELT 2 Základy elektrotechniky v letectví 2 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0331/01 RzM Repetitorium z matematiky 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/07 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0428/03 LZ2 Letecký zákon 2 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0368/03 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0426/02 MTO2 Meteorologie 2 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0131/02 OLA/I Odborná letecká angličtina I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0431/02 PaPL3 Plánování a provedení letu 3 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0480/02 PzLT Praktikum z letecké techniky 2 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 342-0424/02 VZL3 Všeobecné znalosti letadel 3 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0473/01 ZEN I Základy elektroniky v letectví 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 616-0427/01 PLnaSLZ Praktikum z létaní na SLZ 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0105/01 FILVĚD Filozofie vědy 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/06 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0132/02 OLA/II Odborná letecká angličtina II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0323/02 PKOMP Personální kompetence 3 KlZap 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0476/01 PaPL1 Plánování a provedení letu 4 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 345-0325/03 PNP Právní normy v podnikání 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0478/01 PELD1 Provoz a ekonomika letecké dopravy 1 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0477/01 PP3 Provozní postupy 3 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0370/02 RLP Řízení letového provozu 3 KlZap 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0441/02 VZL4 Všeobecné znalosti letadel 4 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0472/02 ZELT 3 Základy elektrotechniky v letectví 3 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0344/01 BProj Bakalářský projekt 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 342-0415/01 EALD Environmentální aspekty LD 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0109/04 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-0419/02 LCvLD Lidský činitel v letecké dopravě 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0134/02 OLA/III Odborná letecká angličtina III 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0479/01 PELD2 Provoz a ekonomika letecké dopravy 2 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0475/02 PVL 2 Přístrojové vybavení letadel 2 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-3324/02 ZLT1 Zabezpečovací letecká technika 1 3 KlZap 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina