Study plan – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T055 - Public Economics and Administration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-VES-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 153-0355/01 EZaSZ Economics of the Health Care and Social Security 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0354/01 VS B Public Administration B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0322/03 RVS Public Sector Decision-Making 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0341/04 EVVES Economics of Science Research and Development and Economy of Sports 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0326/02 EBaTI Housing and Technical Infrastructure Economics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0358/01 KVAVS Quality in Public Sector 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0328/02 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - N-1 a 2-VES-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 153-0359/02 OPZ Professional experience abroad 1 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 117-0042/02 UVUJ Accounting of Selected Accounting Entities 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0383/01 OJSP Commercial Dealing and Social Manners 1 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 118-0339/04 DEMOG Demography 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0537/05 EUCP EU Cohesion Policy 1 Cr 2+1 4 English
PSP selection 156-0315/04 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0321/08 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0333/02 EŘP Business Administration and Company Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0310/04 VPT Leading of Project Teams 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0501/02 REGEC-EBS Regional Economics Cr 2+0 4 English
PSP selection 118-0345/04 REG POL Regional Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0316/04 SIE Seminar: Institutional Economics Cr 0+3 4 Czech

Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen v 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Seminář z inst. ekonomie, Reg. politika a Reg. Economics - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.
118345 Regionální ekonomie a 114501/02 - alternativní volba mezi českou a anglickou verzí předmětu.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.

P - N-2-VES-PV00 (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 153-0329/01 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 153-0337/01 EOBaVP Economics of Defence, Security and Public Order 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0327/01 EVZK Economics of Education and Culture 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0325/02 EKZD Health Care Economics 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0303/04 ETP A Labour Market Economics A 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 153-0324/03 OCMB Property Estimation B 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0360/01 KVAVS Quality in Public Sector 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0330/01 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 153-0331/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 153-0310/04 VP Public Policy 2 Ex 2+0 3 Czech

firemní angličtina (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/04 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 2 Czech