Study plan – EKF / N6202 / 6210T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210T004 - European Integration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0323/01 EPEU Environmental Policy of the EU 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0344/01 DAVEU Taxes in European Union 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0303/01 TIP Theory of Integration Processes 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0312/03 KONEU Competitiveness of the EU 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0350/01 PSEU EU Cohesion policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0316/02 MP EU EU Monetary Policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0320/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - N-1 a 2-EU-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0318/05 FM318 Mathematics of Finance 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/02 OPZ Student Professional Training Abroad 1 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 118-0339/04 DEMOG Demography 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0319/03 KHP Economic Policies Comparison 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0537/04 EUCP EU Cohesion Policy 1 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 120-0516/01 EUMP EU Monetary Policy 1 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 156-0315/07 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 116-0318/03 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0325/06 RRP Regional Development Project Management 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0550/02 SaSPSS Statistics and SPSS 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 116-0317/05 MM International Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0310/04 VPT Leading of Project Teams 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0360/02 EKON Econometrics CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0314/05 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 712-0971/03 F2a/I (3) French Language 2a,3a/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0975/01 F2b/I(3) French Language 2b,3b/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 115-0391/01 RLZB Human Resources Management B Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0322/06 MF International Finance CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0311/09 MPO Law of International Trade Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 156-0324/02 MP Monetary Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0329/09 HPZEU Natural Resources Management in EU Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0555/01 RMP Real-world monetary policy CrEx 2+1 5 English
PSP selection 157-0357/01 SPTP Software Support Project Creation Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 115-0361/05 STRMG Strategic Management Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 712-0972/03 F2a/II (3) French Language 2a,3a/II CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0976/01 F2b/II(3) French Language 2b,3b/II CrEx 0+2 2 Czech

712971/03 Jazyk francouzský A I. a 712972/03 Jazyk francouzský A II. - základní jazykový kurz - předmět je nabízen ve více semestrech.
712975/01 Jazyk francouzský B I. a 712976/01 Jazyk francouzský B II. - jazykový kurz pro pokročilé - předmět je nabízen ve více semestrech.
Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Dějiny ek. teorií B, Mezinárodní ekonomie, Řízení lidských zdrojů B, Hospodaření s přír. zdroji v EU, Právo mez. obchodu,Ekonometrie, Hosp. politika ČR, Monetární pol., Softwarová podpora tvorby projektů, Real-world monterary policy, Strategický management a Mezinárodní finance - tyto předměty jsou nabízeny ve více semestrech.
Předměty 1200516/01 EU Monetary Policy a 1200537/04 EU Cohesion Policy - jedná se o alternativu v anglickém jazyce povinných předmětů 1200316/02 Měnová politika EU a 1200350/01 Politika soudružnosti EU.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.

P - N-2-EU-PV00 (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0324/02 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0352/01 BEU EU Banking 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0354/01 PDM EU B EU Project and Grant Management B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0301/03 EU B European Union B 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0314/01 SOPEU EU Trade Policy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0315/01 JVT Single European Market 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0325/02 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0326/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 120-0317/02 AOEI Seminary Actual Issues of European Integration 2 Cr 0+4 4 Czech

firemní angličtina (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/04 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 2 Czech