Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Geologické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0034/04 SG Strukturní geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0005/01 UGF Užitá geofyzika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0478/03 EHGIGV Exkurze z HG,IG,GF a vrtání 1 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0289/03 ELG Exkurze z ložiskové geologie 1 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0504/03 GM Geomorfologie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0489/04 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0062/05 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 541-0566/03 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0701/01 DPP Diplomová práce - praxe 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 542-0322/05 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 2+0 3 čeština

určeno pro absolventy Geologického inženýrství

PV - Geologické inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0003/02 DBvGeol Databázové aplikace v geologii 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0006/03 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0497/02 HG Hydrogeologie II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0586/02 TU Těžba uhlovodíků 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0569/04 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0004/07 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0545/03 ES_GIS Expertní systémy v GIS 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 541-0006/01 HZk Hydrodynamické zkoušky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0491/02 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0211/03 LK Ložiska kaustobiolitů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0214/03 LRN Ložiska rud a nerud 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0217/02 LGF Ložisková geofyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0472/05 RHG Regionální hydrogeologie 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0555/03 S Silikáty 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0498/02 SIG Speciální inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/02 PZP Zřizování a provoz PZP 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0476/01 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0448/01 MIGHG Modelování v IGHG 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0568/02 OPV Ochrana a sanace vod a půd 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/02 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0026/03 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0490/03 SVP Speciální vrtné práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0598/02 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0520/03 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0024/01 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0475/03 SMHGIG Geofyzikální metody v HG a IG 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0209/02 GM Geotechnický monitoring 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0079/05 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0499/02 MHP Modelování hydrogeologických procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0085/01 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0585/03 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - Geologické inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština