Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T062 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T062 – Marketing a obchod
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - N-1-MO-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0302/04 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 116-0332/03 PM Produktový management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0361/04 STRMG Strategický management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0315/02 BM Business Marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0303/03 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 116-0330/01 MK Marketingová komunikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0328/03 MVB Marketingový výzkum B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0321/02 SPS Speciální seminář 1 Za 0+2 2 čeština

PV - N-1-MO-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0328/02 PPM Podnikatelské přístupy a metody 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0307/03 ŘN Řízení nákupu 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0332/02 SS Správa společností 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0336/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí 1 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 116-0515/01 BME Business Marketing 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 117-0045/03 DMP Daně, mzdy a pojistné 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0339/04 DEMOG Demografie 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 155-0370/02 MMS Multimediální systémy 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0383/01 OJSP Obchodní jednání a společenský protokol 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0550/02 SaSPSS Statistika a SPSS 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

151550/01 - Statistika - anglická verze
116515/01 - Business Marketing - alternativní volba s povinným předmětem 116315/02 - Business Marketing
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.

P - N-2-MO-PV01 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0325/01 DSA Diplomový seminář A 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0305/09 HP EU Hospodářská politika EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0308/03 MR Marketingové řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0317/03 MM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0335/01 OS Obchodní strategie 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0333/01 PR Public Relations 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0324/03 RMO Řízení maloobchodu 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0327/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+5 20 čeština
Výběr v OSP 116-0326/01 DSB Diplomový seminář B 2 Za 0+3 3 čeština

PV - N-2-MO-PVV01 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0313/01 ALMM Aplikace logistických metod v marketingu 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 154-0304/05 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0301/04 EVS Ekonomika veřejného sektoru 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0508/01 MME Marketingové řízení 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 116-0334/01 MPR Marketingový projekt 2 Za 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 115-0391/01 RLZB Řízení lidských zdrojů B 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0510/01 CSR Společenská odpovědnost firmy 2 KlZap 1+2 5 angličtina
Výběr v OSP 120-0314/08 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0514/01 EU TP Společná obchodní politika EU 2 Zk 2+0 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

120314/08 - Společná obchodní politika EU a 120514/01 EU Trade Policy - alternativní volba mezi českou a anglickou verzí předmětu.
116508/01 Marketing Management - alternativní volba s povinným předmětem 116308/03 - Marketingové řízení

firemní angličtina (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština