Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0436/04 B Bibliografie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0424/02 ENGCH Environmentální geochemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0495/02 IEK Inženýrská ekologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/15 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/05 OS Oborový seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0524/01 SvZP Statistika v životním prostředí 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/04 HydBioN Hydrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0004/07 OP Oborová praxe 1 Za 0 t+4 t 2 čeština
Výběr v OSP 546-0426/07 OchOvzd Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0214/07 PEDN Pedologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0002/01 PZP Polutanty životního prostředí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0719/03 TCvEkN Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+5 d 1 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0493/02 GBO Geobotanika 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0415/02 HoEnvRiz Hodnocení environmentálních rizik 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0078/02 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0729/04 PR Průmyslová rizika 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0820/01 OvŽP Odpady v životním prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0476/02 OČV Ochrana a čištění vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/09 OCHPN Ochrana půd 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0428/02 RegKrN Regenerace krajiny 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/01 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0494/02 MSE Metody studia ekosystémů 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0429/04 MS Monitorovací systémy 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0457/02 OP Ochrana přírody a památek 2 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0452/04 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 9 čeština
Výběr v OSP 546-0822/01 EZ Ekologické zátěže 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0474/03 Krajsys Krajinné systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0821/01 PTaEM Preventivní techniky a environmentální management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0492/02 TCv_KrSys Terénní cvičení - krajinné systémy 2 Za 0+2 d 3 čeština
Výběr v OSP 546-0730/02 TeCvREG Terénní cvičení z regenerace krajiny 2 Za 0 d+2 d 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština