Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Zpracování a zneškodňování odpadů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0749/04 BRM Bioremediace 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0808/01 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0443/02 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 1 Za 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0442/02 Ex Exkurze 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0439/02 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/04 OS Oborový seminář 2 Za 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0447/02 OHII Odpadové hospodářství II. 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0434/04 ZK Zpracování kalů 2 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0441/02 PRP Provozní praxe 2 Za 0 h/s+1 t 12 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 h/s+30 h/s 15 čeština

PV - Zpracování a zneškodňování odpadů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0401/07 EM Environmentální management 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0016/10 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0404/02 PEDBI Pedologie 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0446/03 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 1 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0802/03 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0294/04 CP Čistší produkce 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0453/02 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/08 MARKE Marketing 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/01 PT Projektování technologií 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština