Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / 20 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization20 – Mechanical Engineering Technology
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0526/04 TK Technological Principles of Design 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0501/02 TO Theory of Machining 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0501/04 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0504/06 KVN Tools Construction and Production 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0504/02 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0502/02 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0503/04 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0502/02 TS Theory of Welding 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0506/02 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0507/02 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0505/04 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 18 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0515/02 ŘV Operations Management 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0509/02 NTS Special Technology of Welding 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0508/06 TPI Technology of Surface Engineering 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0532/02 DP Diploma Project I 2 GC 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 346-0503/02 VSO Production Machine Tools 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, a to podle katedry, na které má zadanou závěrečnou práci.


Předměty státní závěrečné zkoušky:

- Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství
- Svařování
- Tváření
- Řízení výroby a projektování
- Výrobní stroje obráběcí
- Řízení kvality a metrologie
- Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů
- Teorie a technologie obrábění

Student si volí 3 předměty, z toho pouze jeden podle tématu závěrečné práce.

PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0523/02 CAM CAM Systems in Machining 1 GC 4 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0521/02 SEMO Special and Experimental Methods in Machining 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0506/02 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0522/02 PPO Computer Aided Manufacturing 2 GC 6 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0507/02 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0530/04 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 0+8 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0508/02 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 15 H/S+2 H/S 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech