Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0482/02 Flot Flotace v technologii vody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0811/01 MSP Membránové separační procesy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0819/01 PVH Projektování VH 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0413/04 MB Mikrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0736/02 HV II Hospodaření s vodou II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0818/01 OE Oborová exkurze 1 Za 5 d+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0004/06 OP Oborová praxe 1 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0487/02 RVT Revitalizace vodních toků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0515/03 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 615-0013/02 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0816/01 HK Hydrologie a klimatologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0421/07 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0817/01 TcvHK Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie 1 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0084/03 UVHN Učelové VH nádrže 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0814/01 VHS Vodohospodářské systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/15 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0686/03 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0775/01 TV III Technologie vody III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0812/01 BB Balneotechnika a balneologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0813/01 ExBB Exkurze z balneotechniky a balneologie 2 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0815/01 FvTV Flokulace v technologii vody 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0737/01 M II Meliorace II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0692/03 OchTŽP Ochrana a tvorba ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/08 OCHPN Ochrana půd 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-1009/01 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 2 Zk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0609/04 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/08 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0030/07 DS Diplomový seminář 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0092/02 HtV Hydrotechnická vybavenost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0738/04 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0068/01 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0520/02 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+2 3 čeština