Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 - Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

P - Energetické stroje a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0502/06 SZ Combustion Equipments 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0501/04 PTH Heat and Mass Transfer 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0500/01 CHZ_M Refrigeration Systems and Heat Pumps 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0520/01 VoH Water Management in Energetics 1 GC 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0519/03 AHE Energy Accumulation and Economy 1 GC 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0550/03 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0546/01 MPsPT Modeling of fluid flow with heat transfer 1 CrEx 12 H/S+5 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0505/03 PK1 Steam Boilers I 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0510/03 TT Turbines 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0512/02 KCII Construction Exercise II 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0002/01 EVB Energy Utilisation of Biomass 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0513/01 exk Excursion 2 Cr 0+1 D 0 Czech
PSP selection 361-0001/01 TT Turbines 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0521/02 PracProj Work on Projects 2 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0516/01 DUEn Diagnostics and Maintenance in Energy Engineering 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0517/01 DP Diploma Project 2 GC 0+12 H/S 20 Czech
PSP selection 361-0515/01 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0512/01 DMZvP Transport and Handling Equipment in Industry 2 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Přenos tepla a hmoty, kotle a spalovací zařízení
- Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

Povinně volitelné předměty:*)
- Teplárenství a rozvody energie
- Energetické využití biomasy, odpadů
- Technika prostředí
- Alternativní a obnovitelné zdroje energie
- Parní kotle II, materiály a pevnostní dimenzování částí parních kotlů
- Jaderně energetická zařízení

*) Student si volí jeden předmět


PV - Energetické stroje a zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0522/01 PCHE Chemistry in Energy Industry 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0536/03 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0543/02 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0542/02 AMvJE Applied mechanics in JE 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0576/01 VME-2 Computational Methods in Power Engineering II 2 CrEx 8 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0544/03 TP Environment Techniques 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0577/02 VSPK Special theoretical parts of Steam Boilers 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0571/03 PKII Steam Boilers II 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - Energetické stroje a zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0572/04 MaPDČ Materials and Dimensioning of Steam Boilers 1 Cr 8 H/S+2 H/S 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech