Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / 02 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace02 – Stavební fyzika budov
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 2r N Prostředí staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0205/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+56 15 čeština
Výběr v OSP 229-0202/02 NED Inteligentní a nízkoenergetické budovy 2 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0203/02 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 Zk 16+0 5 čeština

P - 1r N Prostředí staveb - Stav. fyzika budov (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0260/01 ESB I Energetické systémy budov I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0268/01 LabPS Laboratoře Prostředí staveb 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 229-0201/03 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 229-0267/01 MSFJ Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách 1 Zk 0 h/s+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 229-0218/04 STT I Stavební tepelná technika I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0217/03 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/03 Termo Termomechanika 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0262/01 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0321/03 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0270/01 DaPB Denní osvětlení a proslunění budov 1 Zk 14 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 229-0261/01 ESB II Energetické systémy budov II 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0089/02 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0271/01 Mav Měření akustických veličin 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 229-0259/02 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+12 3 čeština
Výběr v OSP 229-0269/01 SA Stavební akustika 1 Zk 14 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 229-0219/03 STT II Stavební tepelná technika II 1 Zk 16+0 5 čeština

V - 1r N Prostředí staveb - Stav. fyzika budov (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0307/01 PMS Pravděpodobnostní metody ve stavitelství 1 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština