Study plan – FS / N2301 / 3909T001 / 35 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3909T001 – Design and Process Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization35 – Transport Equipment and Material Handling
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

P - Dopravní stroje a manipulace s materiálem (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0505/01 KC1 Design Practice I 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0523/02 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0501/01 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 337-0513/01 STDOK Statics and Dynamics of Steel Constructions II 1 CrEx 12 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0501/01 TDS Transport Machines Theory 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 337-0512/02 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0511/01 MSH Bulk Solid Mechanics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0506/01 KS2 Design Practice II 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0519/02 PohPř Drives and Gears 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0550/04 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0502/02 EMvD Experimental Methods in Transportation 1 GC 4 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0507/01 KS3 Design Practice III 2 GC 0+12 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0510/01 Equipments of Processing Plant 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 337-0514/01 APMKP FEM Applications 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0656/01 IPr Innovation Processes 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0504/01 PLS Logistic Systems Planning 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0503/01 DK Transport Complexes 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0508/01 KC4 Design Practice IV 2 GC 0+12 H/S 8 Czech
PSP selection 342-0620/01 DPr Diploma Project 2 GC 0+10 H/S 20 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie dopravních strojů
- Projektování logistických systémů

Povinně volitelné předměty:*)
- Dopravní komplexy
- Manipulace s materiálem
- Technická diagnostika a spolehlivost
- Zařízení úpraven

*) Student si volí jeden předmět.

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech