Studijní plán – FS / P2301 / 2301V003 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V003 – Dopravní technika a technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Dopravní technika a technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0926/02 DaŽP Doprava a životní prostředí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0921/02 DPaJM Dopravní průzkum a jeho metodika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0922/02 HP Hydraulické převody Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0916/02 KP Kombinovaná přeprava Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0945/02 LČvD Lidský činitel v dopravě Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0909/02 LOP Logistika a oběhové procesy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0914/02 MP Mechanizační prostředky Zk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0912/02 NreKV Nová řešení kolejových vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0913/02 NRSV Nová řešení silničních vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0924/02 NOT Nové opravárenské technologie Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0910/03 OPKV Optimalizace činností v provozu vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0925/02 SMTSH Skladovací a manipulační technologie sypkých hmot Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0911/02 SaODP Spolehlivost a obnova dopravních prostředků Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/02 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0922/02 TaŘŽD Technologie a řízení železniční dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0947/02 TLD Technologie letecké dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0946/02 TPLT Technologie provozu letecké techniky Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0927/02 TSMD Technologie silniční a městské dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/02 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0948/02 TD Teorie dopravy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0931/03 TV Teorie vozidel Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0128/02 UFA/I-Dr. Úvod do firemní angličtiny I - Dr. Zk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0129/02 UFA/II-Dr. Úvod do firemní angličtiny II - Dr. Zk 3+0 2 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/03 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/04 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/04 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/03 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic Zk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština