Studijní plán – FS / P2346 / 2303V002 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303V002 – Strojírenská technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0905/02 EVMT Experimentální a výpočetní metody ve tváření Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0903/02 EMO Experimentální metody v obrábění Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0904/02 KONP Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0920/02 OaESV Organizace a ekonomika stroj. výroby Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0908/02 PPPO Počítačová podpora procesu obrábění Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0918/02 PVSD Projektování výrobních systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0907/02 SMŘK Strojírenská metrologie a řízení kvality Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0912/02 SNM Strojírenské a nekonvenční materiály Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0919/02 SRJ Systémy řízení jakosti Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0927/02 TSvaZ Technologie svařování a zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0947/02 TaTO Teorie a technologie obrábění Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0926/02 TaTTv Teorie a technologie tváření Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0915/02 TPaTPI Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0906/02 TESVA Teorie svařování Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0911/02 TTPD Teorie technologických procesů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0921/02 TVK Tvářitelnost kovů Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0128/02 UFA/I-Dr. Úvod do firemní angličtiny I - Dr. Zk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0129/02 UFA/II-Dr. Úvod do firemní angličtiny II - Dr. Zk 3+0 2 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/03 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/04 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/04 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV-Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština