Studijní plán – FS / P2346 / 2301V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V001 – Dopravní a manipulační technika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Dopravní a manipulační technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/02 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0934/02 DKSZ Dopravní komplexy ve strojírenských závodech Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0920/02 DSZ Dopravní stroje a zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0921/01 DYNVIBZ Dynamika vibračních zařízení Zk 25 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6007/01 EP Elektrické pohony Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0941/02 MSP Mechanika sypkých hmot Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 18 h/s+10 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0907/02 OPTICAD Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0907/02 PaP Pružnost a pevnost Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/02 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0912/02 TECME Technická mechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0906/02 TaMKM Teorie a metodika konstruování v mechatronice Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/03 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/04 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/04 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV-Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 čeština