Study plan – EKF / N6202 / 6202T010 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2013/2014Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T010 - Finance
Type of studyFollow-up MasterSpecialization00 - Finance
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-FIN-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0323/01 FRR Financial Decision-Making under Risk 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0320/02 VF B Public Finance B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0322/01 OA Valuation and Acquisition 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0337/02 FTIIA Financial Markets II. A 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 154-0325/01 FM Financial Models 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 154-0324/02 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0320/02 POJ II. System of Insurance II. 1 CrEx 2+1 4 Czech

PV - N-1-FIN-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0312/02 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0344/03 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 120-0304/05 IPSE Integration Processes in World Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0303/03 ETP A Labour Market Economics A 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0303/02 MS Services Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection PSP selection 154-0361/01 OPZ Practical exercises abroad 1 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 117-0044/01 UBP Accounting of Banks and Insurance Companies 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0310/04 ÚOS Accounting of Business Companies 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 155-0359/04 PPB Computer Support of Banking 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 156-0319/03 KHP Economic Policies Comparison 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0313/02 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0316/04 MP EU EU Monetary Policy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0315/03 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 119-0305/08 FP Financial Law 1 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0043/02 IFRS International Financial Reporting Standards 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 156-0349/03 MA Macroeconomic Analysis 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 156-0335/04 MPOE Monetary Policy of Open Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech

119313/02 Právo EU pro ekonomy B - prerekvizita. Nutno absolvovat předmět 119312/02 Právo EU pro ekonomy A.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.

P - N-2-FIN-PV00 (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0327/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0360/01 EKON Econometrics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0314/03 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0338/02 FTIIB Financial Markets II. B 2 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 114-0322/08 MF International Finance 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0348/03 MTaP Monetary Theory and Policy 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 156-0348/01 DTP Tax Theory and Policy 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0328/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 154-0329/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 154-0339/02 SVOD Selected Tax Topics Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-FIN-PVV00 (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0700/01 AFM Applied Financial Models 2 CrEx 1+1 4 English
PSP selection 117-0321/08 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 154-0353/02 FE Financial Econometrics 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 114-0522/02 IF International Finance 2 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 117-0364/03 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0322/02 MEA Macroeconometrics Analysis 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0352/01 PF Personal Finance 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0319/01 FME Philosophy and Methodology of Economics 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 711-0303/10 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0309/03 ARO Real Options Application 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0555/01 RMP Real-world monetary policy 2 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 154-0340/02 Hedging Valuation and Hedging of Financial Derivatives 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

154-309/03 - prerekvizita: Absolvování předmětu 154-325 Finanční modely.
114522/02 - International Finance - alternativní volba s povinným předmětem 114322/08 Mezinárodní finance.

firemní angličtina (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/04 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 2 Czech

P - N-2-FIN-PV00 (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0327/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0360/01 EKON Econometrics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0314/03 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0338/02 FTIIB Financial Markets II. B 2 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 114-0322/08 MF International Finance 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0348/03 MTaP Monetary Theory and Policy 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 156-0348/01 DTP Tax Theory and Policy 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0328/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 154-0329/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 154-0339/02 SVOD Selected Tax Topics Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-FIN-PVV00 (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0700/01 AFM Applied Financial Models 2 CrEx 1+1 4 English
PSP selection 117-0321/08 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 154-0353/02 FE Financial Econometrics 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 114-0522/02 IF International Finance 2 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 117-0364/03 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0322/02 MEA Macroeconometrics Analysis 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0352/01 PF Personal Finance 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0319/01 FME Philosophy and Methodology of Economics 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 711-0303/10 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0309/03 ARO Real Options Application 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0555/01 RMP Real-world monetary policy 2 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 154-0340/02 Hedging Valuation and Hedging of Financial Derivatives 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

154-309/03 - prerekvizita: Absolvování předmětu 154-325 Finanční modely.
114522/02 - International Finance - alternativní volba s povinným předmětem 114322/08 Mezinárodní finance.

P - N-1-FIN-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0323/01 FRR Financial Decision-Making under Risk 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0320/02 VF B Public Finance B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0322/01 OA Valuation and Acquisition 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0337/02 FTIIA Financial Markets II. A 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 154-0325/01 FM Financial Models 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 154-0324/02 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0320/02 POJ II. System of Insurance II. 1 CrEx 2+1 4 Czech

PV - N-1-FIN-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0312/02 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0344/03 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 120-0304/05 IPSE Integration Processes in World Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0303/03 ETP A Labour Market Economics A 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0303/02 MS Services Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection PSP selection 154-0361/01 OPZ Practical exercises abroad 1 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 117-0044/01 UBP Accounting of Banks and Insurance Companies 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0310/04 ÚOS Accounting of Business Companies 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 155-0359/04 PPB Computer Support of Banking 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 156-0319/03 KHP Economic Policies Comparison 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0313/02 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0316/04 MP EU EU Monetary Policy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0315/03 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 119-0305/08 FP Financial Law 1 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0043/02 IFRS International Financial Reporting Standards 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 156-0349/03 MA Macroeconomic Analysis 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 156-0335/04 MPOE Monetary Policy of Open Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech

119313/02 Právo EU pro ekonomy B - prerekvizita. Nutno absolvovat předmět 119312/02 Právo EU pro ekonomy A.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.