Studijní plán – EKF / N6209 / 6209T025 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN6209 – Systémové inženýrství a informatika
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6209T025 – Systémové inženýrství a informatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Systémové inženýrství a informatika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - N-1-SII-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0302/04 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 157-0364/01 PRB Projektové řízení B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 155-1301/01 SWEA Softwarové inženýrství A 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0369/01 SBI Systémy BI 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0361/01 ADDŠ Analýza dat z dotazníkových šetření 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/03 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 157-0368/01 PRP Procesy v řízení projektů 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-1305/01 SCE Soft Computing v ekonomice 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 155-1032/01 SWEB Softwarové inženýrství B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0337/02 SPS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

PV - N-1-SII-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0367/01 MPP Moderní programovací platformy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0367/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí 1 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 152-0346/04 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0311/02 NuME Numerické metody v ekonomii 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 155-0365/02 SOAS Servisně orientované architektury a standardy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 154-0350/04 DPS Daně podnikatelských subjektů Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0351/03 AEI Analýza ekonomických informací Za 1+2 4 čeština

Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.

P - N-2-SII-PVV00 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0390/01 KRM Krizový management 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0310/09 PNS Práva k nehmotným statkům 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/09 MPO Právo mezinárodního obchodu 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0391/01 RLZB Řízení lidských zdrojů B 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0313/03 STRIS Strategické informační systémy 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

P - N-2-SII-PV00 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 157-0322/03 BI Business Intelligence 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0349/01 DSA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 157-0360/01 EKON Ekonometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0348/03 PMP Procesy v managementu projektů 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0346/03 SIM Státní informační management 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0348/02 SWI SW inženýrství 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 157-0351/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 157-0350/01 DSB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 155-1306/01 RBI Řízení bezpečnosti informací 2 ZaZk 2+1 5 čeština

firemní angličtina (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština

P - N-2-SII-PV00 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 157-0322/03 BI Business Intelligence 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0349/01 DSA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 157-0360/01 EKON Ekonometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0348/03 PMP Procesy v managementu projektů 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0346/03 SIM Státní informační management 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0348/02 SWI SW inženýrství 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 157-0351/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 157-0350/01 DSB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 155-1306/01 RBI Řízení bezpečnosti informací 2 ZaZk 2+1 5 čeština

P - N-2-SII-PVV00 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0390/01 KRM Krizový management 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0310/09 PNS Práva k nehmotným statkům 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/09 MPO Právo mezinárodního obchodu 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0391/01 RLZB Řízení lidských zdrojů B 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0313/03 STRIS Strategické informační systémy 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

P - N-1-SII-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0302/04 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 157-0364/01 PRB Projektové řízení B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 155-1301/01 SWEA Softwarové inženýrství A 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0369/01 SBI Systémy BI 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0361/01 ADDŠ Analýza dat z dotazníkových šetření 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/03 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 157-0368/01 PRP Procesy v řízení projektů 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-1305/01 SCE Soft Computing v ekonomice 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 155-1032/01 SWEB Softwarové inženýrství B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0337/02 SPS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

PV - N-1-SII-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0367/01 MPP Moderní programovací platformy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0367/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí 1 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 152-0346/04 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0311/02 NuME Numerické metody v ekonomii 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 155-0365/02 SOAS Servisně orientované architektury a standardy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 154-0350/04 DPS Daně podnikatelských subjektů Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0351/03 AEI Analýza ekonomických informací Za 1+2 4 čeština

Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.