Studijní plán – USP / B3942 / 3942R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programB3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942R001 – Nanotechnologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

3.ročník

Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0501/01 CH-I.OACH Chemie I. - Obecná a anorganická chemie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 470-8721/01 MAINT Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0050/01 PPUS Počítačové praktikum a uživatelský software 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 450-8704/01 PT Přístrojová technika 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0051/01 ÚLCF Úvod do laboratorních cvičení z fyziky 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0101/03 UNT Úvod do studia nanotechnologie 1 Zk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0106/01 ZV Základní výpočty v chemii 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0505/01 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0761/01 AAG Algebra a analytická geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0199/01 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0052/02 FYI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0103/02 CH-F Fyzikální chemie 1 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0104/01 FCHLC Laboratorní cvičení z fyzikální chemie 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 9360-0105/01 UNoM Úvod do nauky o materiálu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0506/01 Rb/II Jazyk ruský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-8721/01 ELN Elektronika 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0053/02 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0054/02 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0121/01 LOCH Laboratorní cvičení z organické chemie 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0120/02 CHII Organická a makromolekulární chemie 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0055/01 PZED Počítačové zpracování experimentálních dat 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0761/01 AAG Algebra a analytická geometrie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0507/01 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/04 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0761/01 AAG Algebra a analytická geometrie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0122/02 CH-AN Analytická chemie 2 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0057/03 FIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0002/01 FIV Fyzika IV – Atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0123/01 LACH Laboratorní cvičení z analytické chemie 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0056/06 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0124/01 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 714-0781/02 NMS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0125/02 SMK Systém managementu kvality v laboratořích 2 Za 1+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0508/01 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0131/02 EMAN Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické 3 Zk 3+0 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0132/02 LPEM Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů I 3 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 516-0058/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0130/01 KFCH Úvod do kvantové fyziky a chemie 3 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0063/01 LC I Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0135/01 LP I Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0134/01 NNM Nanomateriály na bázi přírodních materiálů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0062/01 TV Tenké vrstvy 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0061/01 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální 3 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 516-0059/01 FCHPL Fyzika a chemie pevných látek 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0060/01 TSF Termodynamika a statistická fyzika 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0064/01 LC II Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 9360-0136/01 LP II Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 516-0065/01 OE Odborná exkurze 3 Za 0+2 d 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0133/01 OE Odborná exkurze 3 Za 0 d+2 d 2 čeština