Studijní plán – USP / N3942 / 3942T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942T001 – Nanotechnologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0072/01 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0142/02 LCCN Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 714-0766/02 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0140/01 STRAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0141/01 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0071/01 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0070/01 VKT Vakuová a kryogenní technika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4109/02 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0084/01 KFII Kvantová fyzika II 1 Zk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 470-8742/01 MONT Metody optimalizace ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0589/02 S Stochastické metody modelování ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0767/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+1 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0073/01 ESN Elektronová struktura nanosystémů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0144/01 LCM Laboratorní cvičení z mikroskopie 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 470-8743/01 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0143/02 SPM+EM Mikroskopie rastrovací sondou a el. mikroskopie 1 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0148/01 BioNano Biologické nanostruktury 1 Zk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0081/01 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0146/02 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0137/01 MES Modelování elektronové struktury pevných látek 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 637-0823/02 TPKN Technologie přípravy kovových nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0533/03 TPON Technologie přípravy objemových nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0020/01 IN Interkalované nanomateriály 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0145/01 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0074/01 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0079/01 PTN Pokročilé technologie přípravy nanostruktur-principy a aplikace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0080/01 PPT Praktikum pokročilých technologií 2 KlZap 0+3 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0082/01 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 9360-0153/01 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 470-8745/01 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 440-8740/01 NE Nanoelektronika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0615/02 NpH Nanopartikulární hmoty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-8742/01 MONT Metody optimalizace ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0589/02 S Stochastické metody modelování ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0767/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0077/01 FOT Fotonické krystaly 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0076/01 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0150/02 NKM Nanokompozitní materiály 2 Zk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0151/02 UN Uhlíkaté nanomateriály 2 ZaZk 3+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0075/01 DIS Diplomový seminář 2 KlZap 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0147/01 BNT Bionanotechnologie 2 Zk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 637-0825/01 MME Materiály pro mikroelektroniku 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0083/01 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 20 čeština
Výběr v OSP 9360-0154/01 MDP III Měření k diplomové práci III 2 KlZap 0+15 20 čeština
Výběr v OSP 345-0535/03 NaPSM Nanotechnologie v povlakování strojírenských materiálů 2 KlZap 2+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0152/01 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje 2 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0078/01 NaS Nanosenzory a spintronika 2 ZaZk 3+1 4 čeština