Studijní plán – HGF / P1701 / 1702V001 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programP1701 – Fyzika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor1702V001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Aplikovaná fyzika, PV, doktorske st., prezenční (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/02 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0960/01 AFS Aplikace fotonických struktur Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0942/02 AMTVN Aplikovaný magnetizmus tenkých vrstev a nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0962/01 ESPL Elektronová struktura pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0940/02 FCHKP Fyzikální charakteristika kapalinových paprsků Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0965/01 FVHM Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/03 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0966/01 FTVRP Fyzika tenkých vrstev, rozhraní a povrchů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0931/02 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0912/03 JF Jaderná fyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0934/02 KSO Koherenční a statistická optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0916/04 MD Magnetická defektoskopie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0959/01 MMM Magnetická měření materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0917/03 MVPL Magnetické vlastnosti pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0963/01 MPL Magnetismus pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0944/02 MO Magnetooptika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0941/02 MONA Magnetooptika nanostruktur Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0941/05 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0932/02 MK Mechanika kontinua Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0947/02 MTP Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0967/01 MSPRB Metoda surface plasmon resonance (SPR) v biologii Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/03 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0936/02 MMP Modelování magnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0943/02 OSE Optická spektroskopie a elipsometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0958/01 ODM-DS Optické diagnostické metody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0961/01 SKM Speciální kompozitní materiály Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0957/01 SGZ Spektrometrie gama záření Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0964/01 SDCHM Spektroskopická a difrakční charakterizace materiálů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0937/02 SaMVPL Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0929/02 TV Tenké vrstvy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0924/04 TEMP Teorie elektromagnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0938/02 TPL Teorie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0939/02 TDKS Termodynamika kovů a slitin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0933/02 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0935/02 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0930/04 VFO-DS Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština