Studijní plán – FMT / B3923 / 3911R029 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programB3923 - Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R029 - Neželezné kovy a speciální slitiny
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Neželezné kovy a speciální slitiny (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0402/02 SaVPL Struktura a vlastnosti pevných látek 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 637-0405/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 t+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 637-0416/01 SZNK Surovinové zdroje neželezných kovů 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0421/01 ZTZ Základy tepelného zpracování 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0420/01 ZM Zkoušení materiálů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-0410/01 LKS Lehké kovy a slitiny 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 618-0402/01 Metal Metalurgie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0409/02 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 6 čeština
Výběr v OSP 637-0401/02 TPHE Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie 3 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 637-0418/01 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 618-1401/01 SNK Slévárenství neželezných kovů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0404/02 TNžKS Těžké neželezné kovy a slitiny 3 ZaZk 3+3 8 čeština

PV - Neželezné kovy a speciální slitiny (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0415/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0406/02 RM Recyklace materiálů 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0402/02 TVANEKOV Tváření neželezných kovů 3 ZaZk 3+2 6 čeština

P - Společné studium - 2.r. - B 3923 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0612/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 619-0402/01 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 638-0403/01 - Počítačová geometrie a grafika 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 635-0401/01 STP Sdílení tepla a proudění 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 619-0401/03 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 339-0307/01 PP Úvod do pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština

PV - Cizí jazyk - P (povinně volitelný)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1140/01 Ac/IIIFMMI Jazyk anglický c/III pro FMMI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1340/01 Nc/IIIFMMI Jazyk německý c/III pro FMMI 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0507/01 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/04 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1141/01 Ac/IVFMMI Jazyk anglický c/IV pro FMMI 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1341/01 Nc/IVFMMI Jazyk německý c/IV pro FMMI 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0508/01 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština

V - Společné studium - 2.r. - B 3923 (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0420/01 ZStM Základní statistické metody 2 ZaZk 2+1 4 čeština

V - Nabídka KTV - BS (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština