Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T042 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T042 – Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Automatizace a PC technika (NMS od 2014) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-3625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 638-3001/01 MPI Matematické prostředky informatiky 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 638-3002/01 MS Modelování a simulace 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3003/01 PLA II Programovatelné logické automaty II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3005/01 PS Počítačové systémy 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3006/01 - Projektování informačních systémů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3007/01 TOR Teorie optimálního řízení 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 638-3004/01 TDA Tvorba databázových aplikací 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3008/01 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3009/01 DS1 Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 638-3010/01 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3011/01 MRLS Modelování řídicích a logistických systémů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-3012/01 - Programování informačních systémů 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 638-3013/01 DS2 Diplomový seminář II 2 Za 0+4 15 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 638-3014/01 SŘP Systémy řízení v průmyslu 2 KlZap 0+6 10 čeština

PV - Automatizace a PC technika (NMS od 2014) (povinně volitelný)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2011/02 CHT Chemické technologie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-3013/01 VŽaO Výroba železa a oceli 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-3012/01 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3011/01 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 5 čeština

V - Automatizace a PC technika (NMS od 2014) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 3 čeština