Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T062 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T062 – Management kvality
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-3008/01 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-3002/01 EM Ekonometrie 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-3003/01 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0019/01 SMBezp Systémy managementu bezpečnosti 1 Zk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-3001/01 SMK II Systémy managementu kvality II 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2011/02 CHT Chemické technologie 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0016/02 SEM Systémy environmentálního managementu 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 618-3013/01 VŽaO Výroba železa a oceli 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3008/01 DP Diplomové praktikum 1 Za 0 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 639-3007/01 MM Moderní směry současného managementu 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-3006/01 DOE Plánování experimentů 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-3004/01 PK II Plánování kvality II 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 639-3005/01 SSM Speciální statistické metody 1 ZaZk 6 h/s+12 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3009/01 ISMS Systémy managementu informační bezpečnosti 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 633-3012/01 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 637-3011/01 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3011/01 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 639-3010/01 MP Management procesů 2 ZaZk 6 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 638-3010/01 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-3407/01 OaPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0417/03 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 14 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 634-3003/01 SM Strategický management 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3020/01 EaTT Energetika a tepelná technika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-3012/01 KM Řízení znalostí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3015/01 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0 h/s+6 h/s 19 čeština
Výběr v OSP 639-3013/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-3014/01 ZPS Zkušebnictví a posuzování shody 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština