Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / 10 / B / P / Most / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace10 – Geovědní a montánní turismus
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0057/16 NZ Nauka o Zemi 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0609/02 St&Inf Statistika a informatika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0071/03 TT Teorie turizmu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0080/03 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0203/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0155/02 A1/I MT Jazyk anglický 1/I GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0355/02 N1/I MT Jazyk německý 1/I GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0565/05 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0307/02 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0226/01 ET Ekonomika turismu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0096/04 M Muzejnictví 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0594/02 TP Technické památky 1 Za 0+3 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0592/02 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0313/01 VT Výrobní technologie 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0156/02 A1/II MT Jazyk anglický 1/II GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0171/02 A2a/I-MT Jazyk anglický 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0175/02 A2b/I-MT Jazyk anglický 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0356/02 N1/II MT Jazyk německý 1/II GMT 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0371/02 N2a/I-MT Jazyk německý 2a/I pro GMT - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0375/02 N2b/I-MT Jazyk německý 2b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0051/01 GGMF Geografie a geomorfologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0090/03 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 544-0155/01 KVV Komunikace vědy s veřejností 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0219/01 MMCR Management a marketing v cestovním ruchu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0510/02 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 2 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0157/02 A1/III MT Jazyk anglický 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0172/02 A2a/II-MT Jazyk anglický 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0176/02 A2b/II-MT Jazyk anglický 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0357/02 N1/III MT Jazyk německý 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0372/02 N2a/II-MT Jazyk německý 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0376/02 N2b/II-MT Jazyk německý 2b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0517/03 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+3 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0308/02 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0316/01 OPP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/02 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0510/05 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0511/01 TCv BioEko Terénní cvičení z biologie a ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0158/03 A1/IV MT Jazyk anglický 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0173/03 A2a/III-MT Jazyk anglický 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0177/03 A2b/III-MT Jazyk anglický 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0971/02 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0975/02 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0358/03 N1/IV MT Jazyk německý 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0373/03 N2a/III-MT Jazyk německý 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0377/03 N2b/III-MT Jazyk německý 2b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0571/02 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0575/02 R3b/I-MT Jazyk ruský 3b/I pro GMT - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0771/02 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0775/02 Š3b/I-MT Jazyk španělský 3b/I pro GMT – mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/09 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0298/02 FaU Finance a účetnictví 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0589/02 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0590/03 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0408/03 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/07 OŽP Ochrana životního prostředí 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0055/01 TKP Technické kulturní památky 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0972/02 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0976/02 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0572/02 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0576/02 R3b/II-MT Jazyk ruský 3b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0772/02 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0776/02 Š3b/II-MT Jazyk španělský 3b/II pro GMT - mírně pokročilá úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 3 ZaZk 3+4 9 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/04 DES Dějiny evropských států 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0513/01 EOŽP Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0095/03 SBP Seminář-bakalářská práce 3 Za 15 d+0 13 čeština
Výběr v OSP 544-0120/04 TSCR Technika služeb cestovního ruchu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0007/03 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0973/03 F2a/III(3) Jazyk francouzský 2a,3a/III 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0977/03 F2b/III(3) Jazyk francouzský 2b,3b/III 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0573/03 R3a/III-MT Jazyk ruský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0577/03 R3b/III-MT Jazyk ruský 3b/III pro GMT - mírně pokročilá úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0773/03 Š3a/IIIMT Jazyk španělský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0777/03 Š3b/IIIMT Jazyk španělský 3b/III pro GMT – mírně pokročilá úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0555/01 DGPG Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 3 ZaZk 2+2 5 čeština