Study plan – EKF / B6202 / 6202R027 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2014/2015Study programmeB6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202R027 - National Economy
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-HPS (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/03 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 1 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 155-0300/02 INF A Informatics A 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0301/03 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0012/02 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 120-0300/06 EU A European Union A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0301/02 INFB Informatics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/03 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 713-0013/02 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0338/01 MG Principles of Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0339/03 VES Public Economics and Administration 1 Ex 3+0 4 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2101/01 A1b/I-EkF English Language 1b/I for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2104/01 A1c/I-EkF English Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2804/01 F1c/I-EkF French Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2301/01 N1b/I-EkF German Language 1b/I for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2304/01 N1c/I-EkF German Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2504/01 R1c/I-EkF Russian Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2704/01 Š1c/I-EkF Spanish Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
7122101/01 a 7122102/01 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2102/01 A1b/II-EkF English Language 1b/II for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2105/01 A1c/II-EkF English Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2805/01 F1c/II-EkF French Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2302/01 N1b/II-EkF German Language 1b/II for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2305/01 N1c/II-EkF German Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2505/01 R1c/II-EkF Russian Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2705/01 Š1c/II-EF Spanish Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech

P - BC-2-NH-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0300/03 Ú Accounting 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0301/02 HPA Economic Policy A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 156-0317/03 OE Sectoral Economics 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0345/01 ER A Economic Development A 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0305/09 HP EU Economic Policy of the European Union 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0386/01 MNGT Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0304/05 VFA Public Finance A 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0305/04 SE World Economy 2 GC 3+0 4 Czech

P - BC-3-NH-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 156-0306/01 BS A Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 156-0346/01 ER B Economic Development B 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0314/04 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0302/01 ETP Labour Market economics 3 Ex 3+0 3 Czech
PSP selection 156-0334/01 SNU National Accounts System 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0308/03 DS ČR Tax System in the Czech Republic 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 156-0307/01 BS B Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 156-0308/01 BP Bachelor Thesis 3 Cr 0+0 15 Czech
PSP selection 121-0302/02 HD Economic History of Czechoslovakia/Czech Republic 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0319/02 KHP Economic Policies Comparison 3 CrEx 2+1 4 Czech

PV - BC-2 a 3-NH-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0301/10 OP Business Law 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 114-0309/02 ERZ Developing Countries Economics 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0343/04 PPEU Doing Business in the EU 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 118-0309/05 EPOK Ecological Policy of Municipalities and Regions 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0338/04 HOSGEO Economic Geography 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0344/06 HPVZ Economic Policy of Selected Countries 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0302/05 ENO Economics of Non Profit Organisations 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0301/07 FŘR Financial Management and Decision - Making 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 114-0311/04 MMV International Monetary Relations 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0345/04 PraSP Labour and Social Law 2 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0300/07 RGENEK Regional and Environmental Economics 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 152-0309/11 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 153-0342/01 SPvEU Social Policy in EU 2 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 151-0350/01 AČŘ Time Series Analysis 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0346/04 SPaSMP Company and Contract Law 3 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 119-0347/02 EKr Economic Criminality 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 118-0312/05 EPR ČR Environmental Problems of Czech Regions 3 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 156-0353/01 OPB Professional Experience 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0315/05 REGPOLCR Regional Policy of the Czech Republic 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 711-0522/01 Kom Dov Communication Skills Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 153-0301/04 EVS Economics of Public Sector Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 114-0326/01 IE Institutional Economics Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 118-0501/02 REGEC-EBS Regional Economics Cr 2+0 4 English
PSP selection 116-0337/01 KOMI Communication and Integration of People with Disabilities Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 712-0189/01 AOK-FaNH Professional English Conversation - Finance and National Economy Cr 0+2 2 Czech

Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 2. nebo ve 3. ročníku bakalářského studia. Komunikace a integrace OZP, Inst. ekonomie, Regional Economics, Anglická odb. konverzace, Základy finančních trhů a Komunikační dovednosti, Ekonomika veřejného sektoru - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.
Předmět 118501/02 Regional Economics je nabízen v anglickém jazyce.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník - zs zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2103/01 A1b/III-EF English Language 1b/III for EkF (pre-intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2106/01 A1c/III-EF English Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2806/01 F1c/III-EF French Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2303/01 N1b/III-EF German Language 1b/III for EkF (pre-intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2306/01 N1c/III-EF German Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2506/01 R1c/III-EF Russian Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2706/01 Š1c/IIIEF Spanish Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech

20.3.2014

P - BC-2-Jazyk-3.ročník-zs (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech