Study plan – EKF / B6202 / 6210R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2014/2015Study programmeB6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210R004 - European Integration
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-HPS (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/03 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 1 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 155-0300/02 INF A Informatics A 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0301/03 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0012/02 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 120-0300/06 EU A European Union A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0301/02 INFB Informatics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/03 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 713-0013/02 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0338/01 MG Principles of Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0339/03 VES Public Economics and Administration 1 Ex 3+0 4 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2101/01 A1b/I-EkF English Language 1b/I for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2104/01 A1c/I-EkF English Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2804/01 F1c/I-EkF French Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2301/01 N1b/I-EkF German Language 1b/I for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2304/01 N1c/I-EkF German Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2504/01 R1c/I-EkF Russian Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2704/01 Š1c/I-EkF Spanish Language 1c/I for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
7122101/01 a 7122102/01 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2102/01 A1b/II-EkF English Language 1b/II for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2105/01 A1c/II-EkF English Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2805/01 F1c/II-EkF French Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2302/01 N1b/II-EkF German Language 1b/II for EkF (pre-intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2305/01 N1c/II-EkF German Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2505/01 R1c/II-EkF Russian Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2705/01 Š1c/II-EF Spanish Language 1c/II for EkF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech

P - BC-2-EU-PV-Ova (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0300/03 Ú Accounting 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0301/02 HPA Economic Policy A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0311/03 GEOEVR Geography of Europe 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 120-0304/04 IPSE Integration Processes in World Economy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0343/01 PPEU Doing Business in the EU 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0305/09 HP EU Economic Policy of the European Union 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0386/01 MNGT Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0343/01 SPvEU Social Policy in EU 2 CrEx 3+1 5 Czech

PV - BC-2 a 3-EU-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0347/05 MaTM Methods and Technics in Management 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0353/02 VSA Public Administration A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0344/02 VFA Public Finance A 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 120-0510/01 EURP EU Regional Policy 3 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 156-0302/02 ETP Labour Market economics 3 Ex 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0315/05 REGPOLCR Regional Policy of the Czech Republic 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 121-0301/02 DNH History of National Economy Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 114-0326/01 IE Institutional Economics Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 712-0185/01 AOK/I Professional English Conversation I - European Integration Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 120-0356/01 ODP Professional experience Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 156-0317/04 OE Sectoral Economics Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0550/01 SaSPSS Statistics and SPSS CrEx 2+2 5 English
PSP selection 154-0308/06 DS ČR Tax System in the Czech Republic Cr 3+0 3 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/01 OPZ Student Professional Training Abroad Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 151-0351/03 AEI Analysis of Economic Information Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0301/09 OP Business Law Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0309/02 ERZ Developing Countries Economics Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0345/02 ER A Economic Development A Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0338/04 HOSGEO Economic Geography Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0308/02 DSH History of World Economy Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 119-0345/04 PraSP Labour and Social Law Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 712-0186/01 AOK/II Professional English Conversation II - European Integration Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0300/07 RGENEK Regional and Environmental Economics Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 117-0040/01 DE Tax Evidence CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0350/01 AČŘ Time Series Analysis Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 114-0305/05 SE World Economy GC 3+0 4 Czech

Předmět 120510/01 EU Regional Policy je alternativou POVINNÉHO PŘEDMĚTU Regionální politika EU.Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 2. nebo ve 3. ročníku bakalářského studia. Předměty Světová ekonomika, Dějiny světového hospodářství, Ekonomika rozvojových zemí, Institucionální ekonomie, Reg. a envir. ekonomie, Hosp. geografie, Prac. a soc. právo, Daň. soustava v ČR, Základy fin. trhů, Odvětvové ekonomiky, Anglická odborná konverzace I a II, Daňová evidence, Obchodní právo, Dějiny národního hospodářství, Analýza časových řad, Analýza ek. informací, Statistics a Ekonomický rozvoj A jsou nabízeny ve více semestrech.
Předmět 151550/01 Statistics and SPSS je vyučován v anglickém jazyce.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

PV - BC-3-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0321/01 BC SEM A Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0306/05 AEI English for European Integration 3 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 120-0310/01 RPEU EU Regional Policy 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 154-0301/04 FŘR Financial Management and Decision - Making 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0332/02 GMO Globalization and International Organizations 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0334/02 SVSCR a EU Systems of Public Administration in the Czech Republic and EU 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0322/01 BC SEM B Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0323/01 BP Bachelor Thesis 3 Cr 0+15 15 Czech
PSP selection 120-0344/01 HPVZ Economic Policy of Selected Countries 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0353/01 PDM EU A EU Project and Grant Management A 3 CrEx 2+1 5 Czech

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník - zs zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2103/01 A1b/III-EF English Language 1b/III for EkF (pre-intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2106/01 A1c/III-EF English Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2806/01 F1c/III-EF French Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2303/01 N1b/III-EF German Language 1b/III for EkF (pre-intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2306/01 N1c/III-EF German Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2506/01 R1c/III-EF Russian Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2706/01 Š1c/IIIEF Spanish Language 1c/III for EkF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech

20.3.2014

P - BC-2-Jazyk-3.ročník-zs (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech