Studijní plán – EKF / N6202 / 6210T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 – Eurospráva
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0352/02 BEU Bankovnictví v EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0360/03 EKON Ekonometrie 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/03 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0303/02 TIP Teorie integračních procesů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0318/05 FM318 Finanční matematika Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0329/09 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/05 HP ČR Hospodářská politika ČR Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0357/01 IPM Informační podpora pro manažery Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0555/01 RMP Měnová politika ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0322/06 MF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0324/02 MP Monetární politika Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0356/01 ODP Odborná praxe Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/09 MPO Právo mezinárodního obchodu Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 118-0501/02 REGEC-EBS Regionální ekonomie Za 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 157-0357/01 SPTP Softwarová podpora tvorby projektů Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/05 STRMG Strategický management Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0355/01 OBP Oborová praxe Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0312/05 KONEU Konkurenceschopnost EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0316/02 MP EU Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/04 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0350/01 PSEU Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0320/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0350/01 AČŘ Analýza časových řad 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0351/03 AEI Analýza ekonomických informací 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 117-0045/03 DMP Daně, mzdy a pojistné 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0339/04 DEMOG Demografie 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0311/06 HP B Hospodářská politika B 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0319/03 KHP Komparace hospodářských politik 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 116-0318/03 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 118-0325/06 RRP Řízení regionálních projektů v praxi 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0550/02 SaSPSS Statistika a SPSS 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 156-0315/07 ETPEU Trh práce EU 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0316/04 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0355/01 OBP Oborová praxe Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0380/01 BEU Bankovnictví v EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0324/02 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 120-0301/03 EU B Evropská unie B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0315/01 JVT Jednotný vnitřní trh EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0354/01 PDM EU B Projektový a dotační management v EU B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0314/01 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 116-0317/05 MM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 118-0310/04 VPT Vedení projektových týmů 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0318/05 FM318 Finanční matematika Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0329/09 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/05 HP ČR Hospodářská politika ČR Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0357/01 IPM Informační podpora pro manažery Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0555/01 RMP Měnová politika ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0322/06 MF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0324/02 MP Monetární politika Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0356/01 ODP Odborná praxe Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/09 MPO Právo mezinárodního obchodu Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 118-0501/02 REGEC-EBS Regionální ekonomie Za 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 157-0357/01 SPTP Softwarová podpora tvorby projektů Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/05 STRMG Strategický management Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0355/01 OBP Oborová praxe Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/02 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 120-0317/02 AOEI Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace 2 Za 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0355/01 OBP Oborová praxe Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0901/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština