Study plan – EKF / N6208 / 6202T049 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2014/2015Study programmeN6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T049 - Accounting and Taxes
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-ÚaD-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0312/01 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0335/03 NDB Indirect Taxes B 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 114-0303/03 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0377/01 DANTEO Taxation Theory 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 117-0042/01 UVUJ Accounting of Selected Accounting Entities 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0313/03 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0041/01 PDC Income taxes C 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 117-0043/01 IFRS International Financial Reporting Standards 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 114-0302/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 117-0332/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - N-1-ÚaD-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/06 BaKT Banking and Capital Markets 1 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0345/01 KDvVP Communication Skills in Virtual Environments 1 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 152-0332/02 SS Corporate governance 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 157-0360/02 EKON Econometrics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0344/04 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 117-0388/02 OPZ Professional practice abroad 1 Cr 0+10 10 English
PSP selection 117-0044/01 UBP Accounting of Banks and Insurance Companies 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0383/01 OJSP Commercial Dealing and Social Manners 1 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 151-0545/01 KDvVP Communication Skills in Virtual Environment 1 Cr 2+2 4 English
PSP selection 119-0305/08 FP Financial Law 1 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 116-0318/03 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0354/01 PPF Principles of Personal Finance 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0045/01 DMP Taxes, salaries and insurance 1 Cr 2+1 4 Czech

1540354/01 Základy finančního poradenství - prerekvizitou pro tento předmět je absolvování předmětu 1540304/04 Bankovnictví a kapitálové trhy.
151545/01 - Communication Skills je anglickou alternativou předmětu 151345/01 Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.
Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).

P - N-2-ÚaD-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0321/07 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 115-0303/12 PODET Business Ethics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 117-0340/01 DPA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 117-0344/01 DAVEU Taxes in European Union 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 117-0339/03 TsPÚ Transactinons with the Enterprise in Accounting 2 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 154-0322/01 OA Valuation and Acquisition 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0341/01 DPB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 117-0342/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 117-0047/02 MU Management Accounting 2 CrEx 2+1 4 Czech

PV - N-2-ÚaD-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 117-0338/03 KUZ Consolidated Final Accounts 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 152-0317/12 OS Consumer Protection 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 115-0390/01 KRM Crisis Management 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0305/07 HP EU Economic Policy of the European Union 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0046/02 MZP International taxation and consultancy in the field of taxation 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0364/03 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0380/01 OP Professional Practice 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.