Studijní plán – FS / P2301 / 2302V019 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V019 – Stavba výrobních strojů a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Stavba výrobních strojů a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/03 DSaK Dobývací stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0901/02 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/02 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/02 EMO Experimentální metody v oboru Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/02 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0920/02 HaPM Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0905/02 MSUM Mezní stavy a únava materiálu Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0918/02 NMN Nové metody návrhu spojovacích částí strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/02 Oop Optimalizace ozubených převodů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0919/02 PDS Pohony důlních strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/03 PDS Povrchové dobývací stroje Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0910/02 PÚaTD Provozní údržba a technická diagnostika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0918/02 PEHOM Přenos energie, hmoty a hybnosti při ohřevu materiálu Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/03 RSaK Razící stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0922/01 SSPS Spolehlivost strojních prvků a systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0902/02 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0923/02 SSpZO Stavba strojů pro zpracování odpadů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0922/02 STS Stavba tvářecích strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0924/02 SZSZS Stroje a zařízení pro sekundární zpracování a spojité odlévání oceli Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/03 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/02 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0966/02 TechZDSur Technologie zpracování druhotných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0919/02 TZVTH Teoretické základy výměníků tepla a hořáků Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0905/02 TaMK Teorie a metodika konstruování Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/02 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0911/02 TEORM Teorie mechanismů a strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0901/02 TSaSZ Teorie spalování a spalovacích zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0920/02 TSPP Teorie stavby průmyslových pecí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0921/02 TTS Teorie tvářecích strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0917/02 GOH Vliv geom. a přesnosti ozubení na hluk a vibrace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0903/02 VS II Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0901/02 VS Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0909/02 VSMK Vybrané statě z mechaniky kontinua Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/03 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/04 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/04 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/03 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic Zk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština