Studijní plán – FS / P2301 / 2301V013 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V013 – Robotika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Robotika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0909/02 MECHS Modelování mechatronických systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0911/02 NSR Navigační systémy robotů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0907/02 OPTICAD Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0910/02 PŘS Průmyslové řídicí systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0907/02 PaP Pružnost a pevnost Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0901/02 Rob Robotika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0905/02 RaRS Roboty a robototechnické systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0936/02 SMe Servomechanismy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0912/02 TECME Technická mechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0905/02 TPA Technické prostředky automatizace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0906/02 TaMKM Teorie a metodika konstruování v mechatronice Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/02 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/03 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/04 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/04 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/03 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic Zk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština