Study plan – FEI / B2648 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2014/2015Study programmeB2648 - Designing of Electric Devices
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Projektování elektrických zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/02 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 2+4 8 Czech
PSP selection 450-2052/01 EVP Effective Computers Usage 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 410-2102/02 EEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2204/01 VUEE Power Energy Generation and Utilization 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 420-2010/01 ZEP Basic Electrotechnical Regulations 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-2025/01 PEZ I Design of Electrical Equipment I 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 410-2206/01 EP I Electrical Apparatus I 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TVN High Voltage Technique 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 420-2020/01 PEO Laboratory Practics from Electronics 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 410-2207/01 ES I Electrical Machines I 3 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 420-2012/01 MS EZ Modelling and Simulation of Electric Apparatus 3 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2302/01 VPS1 Power Semiconductor Systems I 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 450-2025/01 PAVŘS Programmable Controllers and HMI/SCADA Systems 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2026/01 PEZ II Design of Electrical Equipment II 3 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2309/02 EP Electrical Drives 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 420-2011/01 EK Electromagnetic Compatibility of Power Systems 3 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2026/01 PMR Projection of Measuring and Control 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2009/01 TVB Technical Equipment of Buildings 3 CrEx 2+3 8 Czech
PSP selection 420-2005/01 ISvE Information Systems in Heavy-Current Electrical Engineering 4 CrEx 1+2 6 Czech
PSP selection 420-2003/01 OVS Organization of Public Administration 4 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 420-2013/01 PsP CAE Projecting with CAE 4 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-2001/01 SP Semestral Project 4 GC 0+1 6 Czech
PSP selection 420-2008/01 STB System Technology of Buildings 4 CrEx 1+2 6 Czech
PSP selection 420-2002/01 BS Bachelor Seminary 4 Cr 0+3 16 Czech

1.ročník
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b – pokročilí).
• Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1. ročníku, aby mohli pokračovat v LS.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.
• Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně a všichni studenti kombinované formy studia.

2. ročník
• Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b – pokročilí).
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují ve 2., 3. a 4. ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra elektrotechniky.

3. ročník
• Pro postup do 4. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 2. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 3. ročníku.

4. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětů 420-2001/01 Semestrální projekt a 420-2002/01 Bakalářský seminář může probíhat:
o Zpracování tématu z katedry
o Zpracování tématu z firmy
o Formou praxe ve firmě – pouze pro studenty prezenční formy studia (u SZZ bude studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe ve firmě)
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 240 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
o Elektrotechnika
o Projektování v elektrotechnice, informační a správní systémy

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - Languages 2 class (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Spol. vědy - PEZ (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 0+2 2 Czech

V - 1. ročník Bc. - PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0+2 2 Czech

V - Projektování elektrických zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2502/01 NMM Numerical Methods with Matlab 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0324/03 ZE Principles of Economics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2003/01 SaM Sensors and Measurement 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-8731/01 AE1 Automotive Electronics I 3 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-2302/01 DEZ Diagnostics at Electric Equipments 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 3 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2037/01 AŘSPA Application of Control Systems with Programmable Controllers 3 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 410-2203/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2027/01 Pra Practice 3 Cr 0 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 460-2031/01 KTP Soft Skills 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 205-0202/01 SPP Systems of CAD 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2021/01 OSJP Lighting Systems and Their Designing 4 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 222-0206/01 PPvV Legal Regulations in Building Industry 4 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 420-2006/01 BTS Safety Technology of Machines 4 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2007/01 PRE Prevention of Electric Devices CrEx 2+3 6 Czech

The courses in English, German, Russian and Spanish conversation are intended for:
1. students who wish to go on a study stay abroad (for example within the Erasmus programme); they enrol in the course for the semester before their scheduled departure;
2. students who link to the Master’s studies, according to the capacity of the foreign language department;
3. students of Bachelor’s studies who are to pass an exam in a foreign language (usually after having completed four semesters of foreign language education), according to the capacity of the foreign language department.
The students can enrol in a course only once during their studies at FEI. The number of students who can enrol in this course will be limited by the capacity of the foreign language department. Those students who are leaving for a study stay abroad always get priority. The students of related Master’s studies come next.
The education is always to be discussed individually at the foreign language department.

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech