Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 - Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Telekomunikační technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4116/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4107/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4201/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 440-4209/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny povinně volitelné předměty oboru.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I. Informační a komunikační technologie
II. Telekomunikace
• Informace k organizaci studia jsou dostupné na stránkách oborové katedry http://comtech.vsb.cz/ sekci Pro studenty/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Telekomunikační technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4114/01 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4116/01 RS II Rádiové sítě II 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4106/03 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 2 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 2 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština

• Povinně volitelné předměty v obou ročnících jsou pro obor povinné.


V - Telekomunikační technika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4101/01 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4054/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4051/01 MS Mobilní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4108/01 MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích 1 KlZap 0 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-4115/01 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4028/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4206/01 NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4211/01 OAK Optické atmosférické komunikace 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4215/01 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-4203/02 ŠpS Širokopásmové sítě 2 ZaZk 3 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4217/01 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4212/01 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4210/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4216/01 RT II Radiokomunikační technika II 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština