Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T059 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T059 - Mobilní technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Mobilní technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4116/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4107/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4401/01 STA Statistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4201/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 440-4209/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Studenti si musí zapsat všechyn povinné předměty i všechny povinně volitelné předměty oboru.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I. Informační a komunikační technologie
II. Mobilní technologie
• Informace k organizaci studia jsou dostupné na stránkách oborové katedry http://comtech.vsb.cz/ v sekci Pro studenty/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Mobilní technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4116/01 RS II Rádiové sítě II 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4050/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 460-4005/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 2 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 čeština

V - Mobilní technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4061/01 DAIS II Databázové a informační systémy II 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4009/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4008/01 DOK Dokumentografické informační systémy 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4004/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4114/01 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4012/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4011/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4014/01 SWP Softwarový proces 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4106/03 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4015/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 1 KlZap 10 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4035/01 ISY Inteligentní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4031/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4024/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4029/01 MBM Metody byznys modelování 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4041/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4115/01 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4033/01 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4028/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4034/01 VPL Vybrané partie z logiky 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4053/01 BIV Biologicky inspirované výpočty 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4055/01 GAKS Grafové algoritmy a komplexní sítě 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4045/01 IM Informační management 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4215/01 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 460-4030/01 SAN Systémová analýza a návrh 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4203/02 ŠpS Širokopásmové sítě 2 ZaZk 3 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4042/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4044/01 TSS Testování softwarových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 2 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4047/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4212/01 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4046/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4210/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/01 PM Projektové řízení 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 440-4216/01 RT II Radiokomunikační technika II 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4051/01 MS Mobilní systémy ZaZk 10 h/s+0 6 čeština

• Studenti, kteří již vykonali předmět Zpracování číslicových signálů v bakalářském studiu, si tento předmět nesmí zapsat znovu.