Studijní plán – FEI / N2649 / 2612T015 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T015 - Elektronika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 430-4101/01 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 430-4202/01 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+2 14 čeština
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4007/01 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4208/01 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+2 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
• Obor Elektronika má dvě zaměření:
• Průmyslová elektronika
• Komerční elektronika
• Studenti si musí zapsat z povinně volitelných předmětů následující předměty: Řídicí elektronika výkonových měničů, Elektrické regulované pohony II, Mikropočítačové řídicí systémy II.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si musí zapsat z povinně volitelných předmětů následující předmět: Elektrické regulované pohony III.
• Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
o Povinný předmět (náplň předmětu tvoří hlavní předměty oboru):
 Elektronika
o Volitelný předmět (náplň předmětu určují předměty odborného zaměření, student si vybírá vždy jen jeden předmět):
 Řídicí a výkonová elektronika
 Přístrojová elektronika

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektronika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4102/01 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4105/01 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4052/01 EOMP Elektronické obvody měřicích přístrojů 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4106/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-4203/01 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština

V - Elektronika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4112/01 EE II Elektroenergetika II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 440-4114/01 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4001/01 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4013/01 VAEV Výkonová analýza elektrických veličin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 440-4115/01 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 420-4014/01 BTSZ Bezpečnostní technika strojů a zařízení 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4205/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4002/01 MZS Moderní zesilovací struktury 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-4204/01 NEP Navrhování elektrických pohonů 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 440-4215/01 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 420-4010/01 PPCAE Projektování s podporou CAE 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4210/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4021/01 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice ZaZk 2+2 4 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština