Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Obor je zaměřen na přípravu absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií na úrovni umožňující výzkum a vývoj v oblasti nových přístupů, postupů a algoritmů zpracování geodat, vývoje koncepčně zcela nových systémů pro sběr, ukládání, analýzu a prezentaci geodat, tvorbu nových aplikací geoinformačních technologií, provádění náročných analýz a hledání nových způsobů řešení prostorových problémů.

Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0004/02 AS Aplikovaná statistika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0007/08 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2897/01 Fc/III-HGF Jazyk francouzský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0042/04 MMS Multimediální systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0591/03 PG Počítačová grafika 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0044/06 PAD Prostorová analýza dat 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0086/01 SZG Soustředění ze zpracování geodat 2 KlZap 0+2 d 2 čeština
Výběr v OSP 548-0009/05 ZDGIS Zpracování dat v GIS 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/03 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2898/01 Fc/IV-HGF Jazyk francouzský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0152/01 MGN Moderní geodetické systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0033/03 SEG Socioekonomická geografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0118/03 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0025/07 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/07 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0074/01 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0081/01 SPA Semestrální projekt A 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0607/08 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0556/02 GP Geometrie na počítači 3 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0079/01 PGIS Programové vybavení pro GIS 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0055/03 WWW1 Tvorba WWW stránek 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0045/04 BDIS Bezpečnost dat v informačních systémech 3 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0199/01 EOMV Etické otázky moderní vědy 3 Za 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 548-0076/02 PT Prezentační techniky 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0049/03 PR Projektové řízení 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0082/01 SPB Semestrální projekt B 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0013/05 PVDPZ Programové vybavení pro DPZ 3 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0062/04 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština