Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T012 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/05 Aut.L Automatizace lomu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0208/05 HGF Hornická geofyzika 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0288/03 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-8541/01 REEL Rozvody elektrické energie v lomech 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0710/03 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0596/03 TVP Technologie vrtných prací 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0708/02 TC Terénní cvičení z lomového dobývání soudržných hornin 1 Za 0+2 d 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0301/02 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0057/02 OP Odborná praxe 1 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0019/02 TP Technická petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0747/02 TC Terénní cvičení z dobývání nesoudržných hornin 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0337/02 Ú1 Úpravnictví I. 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/02 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0281/04 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0026/02 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 1 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/04 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 639-0403/03 QM Management jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0378/01 BPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/06 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0103/03 PVP Příprava výroby a projekce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0339/02 TCÚ Terénní cvičení z úpravnictví 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0338/02 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/04 ZCHS Základy chemie silikátů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/03 ObchS Obchod surovinami 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0385/02 SDP Speciální a destrukční práce na lomových provozech 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0473/01 ZemLes Zemědělství a lesnictví 2 KlZap 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/10 DP Diplomová práce 2 Za 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 542-0740/01 DS Diplomový seminář 2 Za 0+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0211/03 PP Předdiplomní praxe 2 Za 0+30 d 5 čeština
Výběr v OSP 542-0279/02 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0703/01 ZS2 Zemní stroje II 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština