Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R012 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programB2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R012 - Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle bloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0213/01 RPD&TP Ražení podzemních děl a trhací práce 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0208/05 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 544-0024/03 GMP Geodézie a mapování lomu 2 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0310/02 tecme Technická mechanika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 420-8521/01 HE Hornická elektrotechnika 2 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0021/05 ZK Základy kybernetiky 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2897/01 Fc/III-HGF Jazyk francouzský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0214/01 TPL Trhací práce na lomech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0215/01 TCTP Terénní cvičení z trhacích prací 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 340-0081/01 PDSaZNL Povrchové dobývací stroje a zařízení neuhelných dolů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0327/06 HRZ Hornická rizika a záchranářství 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/06 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0333/02 ZS Zemní stroje 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0299/02 HDNSS Hlubinné dobývání nerostných stavebních surovin 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0406/05 ObP Obchodní právo 2 Za 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2898/01 Fc/IV-HGF Jazyk francouzský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0513/02 PVP Průzkumné a vrtné práce 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0088/01 TLDNS Technologie lom. dob. neuh. surovin 3 ZaZk 15 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 542-0302/03 TDS Technologie dopravy surovin 3 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0321/05 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0705/03 TZS Technologie zpracování surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/03 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0011/04 SZU Strojní zařízení úpraven 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0057/03 OP Odborná praxe 3 Za 0+20 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0079/04 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0312/04 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání 3 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0719/07 OS Oborový seminář 3 Za 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0720/04 ZBP Závěrečná bakalářská práce 3 Za 0+8 h/s 10 čeština