Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / 00 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2013/2014Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Geologické inženýrství
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0034/05 SG Strukturní geologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0034/05 SG Strukturní geologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0005/02 UGF Užitá geofyzika 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0005/02 UGF Užitá geofyzika 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0003/03 DBvGeol Databázové aplikace v geologii 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0006/03 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0497/04 HG Hydrogeologie II 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0074/04 S Sedimentologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0586/03 TU Těžba uhlovodíků 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0504/04 GM Geomorfologie 1 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0504/04 GM Geomorfologie 1 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0489/05 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0489/05 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0569/05 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0004/08 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0545/03 ES_GIS Expertní systémy v GIS 1 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0006/02 HZk Hydrodynamické zkoušky 1 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0491/03 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0211/04 LK Ložiska kaustobiolitů 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0214/04 LRN Ložiska rud a nerud 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0217/03 LGF Ložisková geofyzika 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0472/05 RHG Regionální hydrogeologie 1 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0555/03 S Silikáty 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0498/03 SIG Speciální inženýrská geologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/03 PZP Zřizování a provoz PZP 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0111/03 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0111/03 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/03 GE Geotermální energie 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0476/02 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0448/02 MIGHG Modelování v IGHG 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0568/03 OPV Ochrana a sanace vod a půd 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/03 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0026/02 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0490/04 SVP Speciální vrtné práce 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0598/03 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0520/05 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0492/03 VIGS Vyhledávání a interpretace geologických struktur 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0024/02 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0701/01 DPP Diplomová práce - praxe 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 541-0701/01 DPP Diplomová práce - praxe 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 542-0322/05 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0322/05 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0475/04 SMHGIG Geofyzikální metody v HG a IG 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0209/02 GM Geotechnický monitoring 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0079/05 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0499/03 MHP Modelování hydrogeologických procesů 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0085/01 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0585/04 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština