Studijní plán – HGF / N2102 / 3902T033 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T033 – Systémové inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0367/03 MaS Modelování a simulace 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0037/03 SSMM Stochastické metody modelování 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0334/03 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0025/03 TPA Technické prostředky automatizace 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0002/04 APS Analýza a projektování systémů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0069/04 AP Aplikované programování 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0011/01 DBZN Dobývání znalostí z databází 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0041/03 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0208/03 PR Oborová praxe 1 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0044/01 OSW Operační systém Windows 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0485/01 TZV Technické zabezpečení výroby 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0029/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0382/02 DS Distribuované systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0492/01 MNSP Nové metody v systémové praxi 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0233/02 OE Oborová exkurze 2 Za 0+1 t 1 čeština
Výběr v OSP 545-0024/04 PS Projektový seminář 2 KlZap 0 h/s+18 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0094/02 DŘD Dispečerské řízení dolu 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0319/05 InS Inženýrské sítě 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0043/01 OSUX Operační systém Unix 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0047/04 DipPr Diplomová práce 2 Za 0+24 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 545-0276/04 PaSP Prognostika a strategie podniku 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0505/02 Projektové řízení 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0459/02 PVS Provoz a vývoj systému 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0430/03 PočGr Počítačová grafika 2 ZaZk 3 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština