Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T036 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T036 – Dopravní stavby
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Dopravní stavby (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/01 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0103/01 PK Pozemní komunikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0104/01 P1 Projekt I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0102/01 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0301/01 SD Stavební dynamika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0101/01 ŽSS Železniční svršek a spodek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0105/01 DSn Dopravní stavitelství 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0954/01 KDKM Kovové a dřevěné konstrukce a mosty 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0107/01 MIDS Městské integrované dopravní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0108/01 P2 Projekt II 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0106/01 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0233/03 SGL Silniční a geotechnická laboratoř 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0110/02 DiP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 225-0086/06 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 1r N Dopravní stavby (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0109/01 MOvDS Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština