Studijní plán – HGF / P1701 / 1702V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programP1701 – Fyzika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor1702V001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Aplikovaná fyzika, PV, doktorske st., kombinovaná (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/02 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0960/01 AFS Aplikace fotonických struktur Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0962/01 ESPL Elektronová struktura pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0965/01 FVHM Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0966/01 FTVRP Fyzika tenkých vrstev, rozhraní a povrchů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0931/02 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0912/03 JF Jaderná fyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0934/02 KSO Koherenční a statistická optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0916/04 MD Magnetická defektoskopie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0959/01 MMM Magnetická měření materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0963/01 MPL Magnetismus pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0944/02 MO Magnetooptika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0941/05 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0932/02 MK Mechanika kontinua Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0947/02 MTP Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0967/01 MSPRB Metoda surface plasmon resonance (SPR) v biologii Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/03 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0936/02 MMP Modelování magnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0943/02 OSE Optická spektroskopie a elipsometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0958/01 ODM-DS Optické diagnostické metody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0961/01 SKM Speciální kompozitní materiály Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0957/01 SGZ Spektrometrie gama záření Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0964/01 SDCHM Spektroskopická a difrakční charakterizace materiálů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0937/02 SaMVPL Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0924/04 TEMP Teorie elektromagnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0938/02 TPL Teorie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0933/02 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0935/02 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0930/04 VFO-DS Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 čeština