Studijní plán – HGF / N3646 / 3646T007 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2014/2015Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T007 – Inženýrská geodézie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/02 DM Důlní měřictví II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0095/03 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0114/04 Kart Kartografie 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0115/02 CG Kosmická geodézie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0092/01 PS Pozemní stavitelství 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0027/02 Fot2 Fotogrammetrie II 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0081/03 GS Geodetické sítě 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0074/02 NoDŠ Nauka o důlních škodách 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0123/01 TCH2 Teorie chyb a vyrovnávací počet II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0044/04 VvT4 Výuka v terénu IV 1 Za 0+15 d 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/07 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0058/02 DS Dopravní stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0591/02 PG Počítačová grafika 1 ZaZk 2+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0009/02 IG II Inženýrská geodézie II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0064/01 KN2 Katastr nemovitosti II 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0046/04 LT Laserová technika 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/04 MPaD Měření pohybů a deformací 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0056/05 MPS Měřické přístroje a systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0026/01 PÚaP Pozemkové úpravy a pedologie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0045/02 Výuka v terénu V 2 Za 0+15 d 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0484/09 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0212/01 PS Podzemní stavby 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 221-0021/03 SNPÚ-HGF Účinky poddolování a ochrana objektů (HGF) 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0315/01 VS Vodohospodářské stavby 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0125/01 MtrvG Metrologie v geodézii 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0108/05 OS Oborový seminář 2 Za 0+2 20 čeština
Výběr v OSP 222-0206/03 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 2 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/06 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0418/04 PSP Pozemkové a správní právo 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 346-0048/03 RJ Řízení jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština