Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T062 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T062 – Management kvality
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-3008/01 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-3002/01 EM Ekonometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-3003/01 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0019/01 SMBezp Systémy managementu bezpečnosti 1 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-3001/01 SMK II Systémy managementu kvality II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2011/02 CHT Chemické technologie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0016/02 SEM Systémy environmentálního managementu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-3013/01 VŽaO Výroba železa a oceli 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3008/01 DP Diplomové praktikum 1 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 639-3007/02 MM Moderní směry současného managementu 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-3006/01 DOE Plánování experimentů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-3004/01 PK II Plánování kvality II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-3005/01 SSM Speciální statistické metody 1 ZaZk 2+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3009/01 ISMS Systémy managementu informační bezpečnosti 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-3012/01 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3011/01 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3011/01 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 639-3010/01 MP Management procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 638-3010/01 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-3407/01 OaPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0317/11 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 634-3003/01 SM Strategický management 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3020/01 EaTT Energetika a tepelná technika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 639-3012/01 KM Řízení znalostí 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3015/01 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 19 čeština
Výběr v OSP 639-3013/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-3014/01 ZPS Zkušebnictví a posuzování shody 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština